Menü

Monomuls® 90-O 18, kozmetik ve farmasötik yağ içinde su emülsiyonlarının üretimi için iyonik olmayan bir emülsifiye edici ve birlikte emülsifleştirici olarak kullanılan bir gliseril oleattır. Hafif, doğal bir kokuya sahip, neredeyse monogliserit içerikli, neredeyse beyaz bir hamurdur. % 90, bir sabunlaştırma değeri 150-160 ve iyot sayısı 60-75'tir.


 

Benzer Ürünler

Ürünler yükleniyor